Yhdistys

Hallitus

Toimintasuunnitelma

Säännöt

Liity jäseneksi

Myyntituotteet

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023Rex-kissa ystävät ry tavoitteena on edistää ja tukea rex ja kiharakarvaisten kissojen kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä. Yhdistys pyrkii toimimaan yhdyssiteenä rotukissaharrastajien välillä Suomessa ja ulkomailla ja ylläpitää yhteyksiä muihin rex- ja kiharakarvaisia kissoja harrastaviin yhdistyksiin joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa www.rexkissat.fi ja yhdistyksen Facebook sivut osoitteessa Rex-kissa ystävät ry. Kotisivuja ylläpidetään aktiivisesti ja tarkoituksena on toimia näkyvästi sosiaalisessa mediassa rotujen tunnetuksi tekemiseksi positiivisessa hengessä.

Vuosi 2023 on yhdistyksen kymmenes toimintavuosi, sitä mahdollisesti jotenkin juhlistetaan. Vuoden 2023 toiminnan pääpainona on edellisten vuosien tapaan yhdistyksen aseman vakiinnuttaminen rotukissaharrastuksen parissa sekä jäsen- ja varainhankinta. Yhdistys kerää varoja jäsenmaksuilla sekä myyntipöydän tuotoilla. Yhdistyksen arvioitu jäsenmäärä on 60 jäsentä.

Yhdistys ylläpitää rex- ja kiharakarvaisten kissojen kasvatus- ja jalostustoimintaa varten listaa jäsenkasvattajista, pennuista ja siitosuroksista kotisivuillaan. 

Yhdistyksen kasvattajalistalle hyväksytään vain viralliset kasvattajat, joilla on voimassa oleva kasvattajanimi jossakin katto-organisaatiossa. Yhdistyksellä on pentuneuvoja, joka ylläpitää kotisivuilla julkaistavaa pentulistaa ja jakaa tietoa varattavissa olevista pennuista. 

Jokaisella yhdistyksen edustamalle rodulle pyritään löytämään rotuneuvoja, joka antaa tietoa kyseisestä rodusta.

Yhdistys julkaisee sähköistä jäsenlehteä kolme kertaa vuodessa. 

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksia mukaan yleisötapahtumiin tuoden rotua tunnetuksi sekä käy rotupöydän kanssa näyttelyissä. Yhdistys tekee kasvatuksen tavoiteohjelmat edustamilleen roduille. 

Rex-kissa ystävät ry on tehnyt yhteistyösopimuksen Suomen Kissaliitto ry:n kanssa. Yhdistys valitsee liittokokousedustajan, joka edustaa yhdistystä Suomen Kissaliiton liittokokouksessa ja jossa voi käyttää puheenvuoron yhdistyksen edustamia rotuja koskevissa asioissa.

 

Rex-kissa ystävät ry 

Hallitus


cornish rex